ADRIAN MINDE

Medieprodusent | Lærer

Arbeidserfaring

Medier og kommunikasjons-lærer

Gol videregående skole

Jeg har siden høsten 2012, jobbet som lærer på Medier og kommunikasjons-linjen ved Gol videregående skole. Her har jeg i alle disse årene vært kontaktlærer og fulgt klasser igjennom alle trinn.

Jeg underviser i mediefag på både 1. og 2. trinn, i emner som medie-vitenskap/-kommunikasjon, journalistikk, foto, film, grafisk design og webproduksjon. I tillegg underviser jeg i entrepenørskap (PTF/YFF i 2MK) og i et bildefag i 3. klasse.

Utover min undervisning, har jeg hatt en liten prosentstilling som IT-ansvarlig ved skolen, samt en liten ressurs som MK-samlingsstyrer (for utstyr- og årsplan-ansvar).

Selvstendig næringsdrivende

Noord

Etter studiene startet jeg å jobbe frilans med film og foto-oppdrag. 02. februar 2011, registrerte jeg meg i Brønnøysundregisteret under foretaket Minde Film og Foto. Det drifter jeg i dag som et selvstendig medieproduksjonsselskap (under det nye navnet Noord), som tar oppdrag innen alt ifra film, foto, grafisk design, webproduksjon til undervisning og rådgivning.

De siste årene har jeg jobbet mye med en totalproduksjon av en dokumentarfilm, webdesign og reklamefoto.

Jeg har også tatt oppdrag for bl.a. reklame, informasjonsvideoer, kurs og firmarådgivning innen etablering, markedsføring og profilering.

Klubbarbeider

Ungdommens Hus, Stjørdal Kommune

Jobbet som klubbarbeider ved et kommunalt ungdomshus (nå Carbon Fritidsklubb). Fritidsklubben er et et allsidig, inkluderende og rusfritt fritidstilbud med stort fokus på medvirkning og ønske om at ungdommer deltar aktivt. Målgruppen er på 13 til 20 år.

Foruten daglige og felles oppgaver, så hadde jeg ved fritidsklubben bl.a. ansvar for film- og foto-avdeling, data avdelingen og å arrangere UKM.

Vikarlærer

Skatval Skole, Stjørdal Kommun

Barneskolelærer, Skatval Skole - 70% fast vikar, i alle fag fra 1. til 7. trinn. Bl.a. Filmproduksjon med 7.trinn.

Safari Sjåfør

Edinburgh Zoo

Safari Sjåfør - Fulltid, ansvarlig for drift av Safari service ved Edinburgh Zoo. Kunderettet service med guide og transport gjennom dyreparken.

Sjåfør og ledsager

Edinburgh international Film Festival

Jeg jobbet sommeren 2009 ved Edinburgh internasjonale filmfestival. Her hadde jeg ansvar som ledsager og sjåfør for VIP Gjester ved festivalen. Arbeidsoppgavene innebar bl.a. å hente, samt bringe jurymedlemmer og spesielle gjester, til de forskjellige arrangementene og visningene på festivalen.

Frilans filmproduksjon

Frilans

Diverse oppdrag innen filmproduksjon. Alt ifra spesifikke roller som kameraopperatør til totalproduksjoner.

Bartender

Diggbar

Bartender - Fulltid/helg, ansvarlig for drift av bar ved Diggbar Nattklubb.

Vikarlærer

Halsen Barneskole, Stjørdal Kommune

Barneskolelærer, Halsen Barneskole - vikar, i alle fag fra 1. til 7. trinn.

Stuer / Cargo handler

SAS / SGS avd. Værnes

Stuer - Deltids/ferie-jobb ved siden av studier, med service av fly på bakken, fra ankomst til avgang. (Avdeling SGS) og Cargo manifest handler (back office) *Back office stilling i nå Spirit Air Cargo.

Kameraoperatør og tekniker

ECSD TV and Radio Studios, New York

Jeg hadde praksisplass som kameraoperatør og tekniker ved ECSD TV and Radio Studios, produsenter av '107.9 WELV' - en LPFM radiokanal og 'Channel 20' - en TV-stasjon for opplæringstilgang tilgjengelig via Time Warner Cable.

Utdanning

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Høgskolen i Bergen

Årsstudium, deltid i praktisk pedagogisk utdanning.

MA in film directing

Edinburgh University

Master of Fine Art, MA (eca) programmet tar en prosjektledet, praksis-basert tilnærming til å studere for en MA i Film Directing som integrerer praktisk filmproduksjon med analyse av moderne film praksis.

En av min filmprosjekter fra studiet gjorde det bra internasjonalt og vant en BAFTA new talent award, for best experimental, i 2009.

Bachelor i Visuell kultur, Film og Fjernsyn

Høyskolen i Lillehammer

Bachelorutdanningen i visuell kultur/film og fjernsyn fokuserer på de (audio)visuelle uttrykk og hvordan disse fungerer i vårt kultur- og samfunnsliv. Både som underholdning, kunst og meningsytring tar de visuelle mediene pulsen på samtiden og bidrar til fortolkningen av vår fortid. Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn tar i hovedsak for seg film og fjernsyn, men også billedkunst, internett og andre visuelle uttrykk trekkes inn i form av valgfrie emner.

Diplom i praktisk filmproduksjon

Prague Film School

Prague Film School utdanner aspirerende filmskapere til å bli profesjonelle filmskapere. Dette oppnås gjennom en praksis-tung læreplan som involverer studenter i opptil 30 produksjoner årlig, hvorav mange kommer opp i bransjens toppfilmfestivaler.

Årsprogrammet er delt inn i to semestre. Første semester, fullfører hver student grunnkurs i manus, regi, kinematografi og redigering. Studentene registrerer seg også i to valgfrie kurs mens de mottar tilleggsopplæring i lyd, belysning, kamerabevegelse og grip.

Praktiske øvelser er integrert i læreplanen, og hver student regisserer 4 filmer, mens de også arbeider på alt fra 16 til 20 medstudenters produksjoner.

I løpet av andre semester kan studentene spesialisere seg i det området de selv velger. Hver spesialisering har sin egen læreplan. Som en del av spesialiseringen skriver og regisserer hver student 2 til 3 filmer.

Den største vekten av andre semester er plassert på Diploma Filmen, som bør være av filmfestival kvalitet.

Diplom i Kinesisk

Tsing Hua University i Beijing, Kina

Det kinesiske språkprogrammet til Tsinghua University tilbyr språkkurs på åtte nivåer som dekker alt fra nybegynnere til avanserte elever. Læreplanen for programmet inkluderer å tale, lesing, avislesing, klassisk kinesisk, skriving, osv.

Programmet leverer 20 timer per uke, 18 uker per semester. I tillegg er valgfrie kurs også tilgjengelig.

Kurs/sertifisering

Grunnkurs ledelse

Heimevernets utdanningssenter Værnes

Kurset gir elevene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfeltene lederskapspedagogikk og instruksjonslære

Sertifikat Klasse D1 (minibuss)

Statens vegvesen

Klasse D1 gjelder føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører. Motorvognen kan ha en lengde på høyst 8 meter.

Frivillighetsarbeid

Div. organisasjoner og festivaler

Jobbet frivilig med borgelig konfirmasjon og flere typer festivaler, bl.a. innen kultur, TV og film.

Jobberfaring og utdanning