What I’m reading online 2016-10-13T07:09:36+00:00

What I’m reading online

7Sep 16

88-åringen som snek seg ut på havet og forsvant

Kaptein Anders Jenius Smedsvik bygde seilbåten selv. Alene, med egne hender. Da han slo inn den siste spikeren i skroget hadde det tatt ham over fem år å bli ferdig.

Tegningene var også hans egne, laget etter hukommelsen. Noen sier modellen var en amerikansk redningsskøyte, andre hevder Smedsvik fortalte det var en kopi av en fiskebåt han en gang hadde sett på Newfoundland.

«Ava Helen Pauling» – oppkalt etter kona til den dobbelte nobelprisvinneren Linus Pauling – var 36 fot lang og hadde ingen motor.

Hun var rigget med bermudaseil som skulle gjøre skuta håndterbar for én person – Smedsvik. […]

29Jun 16

Reboot the World

So I found myself in a large conference room with two nervous men who wanted to know exactly how exposed they were by the Ashley Madison leak. They wanted me to look inside the leaked data to see if I could find any traces of their exploits.

Shared via Pocket.
Read full article here, at the publisher’s site.»
http://bit.ly/29dcHTo